Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

ÇOCUK CERRAHİSİ ve ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar süren pediatrik (çocukluk çağı) yaş grubuna ait (0 – 18 yaş), doğumsal ve  sonradan oluşan  solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerine ait cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir anabilim dalıdır. Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin minyatür bir hali değildir. Pediatrik yaş grubunun fizyolojisi ve hastalıkları farklıdır. Bu dönemde görülen hastalıklar farklı özelliklere sahiptir. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Çocukluk çağında yapılan ameliyatların ve diğer tıbbi tedavilerin sonuçlarını çocuklar bir ömür boyu üzerlerinde taşır. Bu yüzden yapılan tüm müdahalelerin tam zamanında ve en doğru şekilde yapılması gerekir. Bu cerrahi girişimler ve diğer tedavi yöntemleri uzun ve meşakkatli bir eğitimden geçen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş çocuk cerrahları tarafından yapılması gerekir.

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları;

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi (ösofagus atrezisi ve trakeoösofageal fistül)
 • Doğumsal mide, duodemun (oniki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı
 • Diyaframın olmamasına bağlı olarak bağırsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
 • Prematürelik ve buna bağlı olarak gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
 •  Karın duvarının olmamasına bağlı bağırsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)
 •  Yenidoğanın baş boyun kitleleri

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları;

 • Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif Ösofajit)
 • Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
 • İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları
 • Apendisit
 • Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın bağırsak) (Hirschprung Hastalığı)
 • Kabızlık, makatta çatlak(anal fissür) ve fistül oluşumu
 • Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişleme ve taş hastalığı
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkartılması

 

 

 

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları;

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 •  Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Akciğer zarları arasına hava dolması (pnömotoraks), akciğer zarlarının arasına kan dolması (hemotoraks)
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)
 • Mediastinal kitleler

 

Çocuklarda Travma;

 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları
 • Hırpalanmış çocuk sendromu
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

 

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavileri;

 • Böbrek tümörleri (Wilm's tümörü)
 • Sinir elemanı kaynaklı tümörler (Nöroblastom)
 • Yumuşak doku tümörleri (Sarkoma)
 • Lenf bezi tümörleri (lenfoma)
 • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastoma ve diğerleri)
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri

 

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi;

 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları

 

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi;

 • Boyun kitleleri (benign ve malign kitleler)
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri
 • Tiroglossal kist

 

Yanık;

 • Yanıkların ayaktan ve yatırılarak her türlü tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • Eski yanıkların izlerinin tedavisi

 

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

 

 • Gece ve gündüz idrar kaçırma (Enürezis ve Üriner İnkontinans)
 • İdrar yapma işlev bozuklukları
 • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı (ürolithiazis)
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (idrarın mesaneden üreter geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanenin karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
 • İnguinal herni (kasık fıtığı)
 • Hidrosel (su fıtığı)
 • Spermatik kordon (funiküler) kisti
 • İnmemiş testis
 • Testis torsiyonu (testisin ve damarlarının keni etrafında dönmesi)
 • Epididimoorşit (testis iltihabı),  balanit – postit (sünnet derisi ve penis ucu  iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet (İsteğe bağlı ve cerrahi nedenlerden dolayı)
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar