Oturum Aç

 Hakkımızda

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, sıklıkla fimozis (sünnet), umblikal ve inguinal herni (göbek ve kasık fıtıkları), hidrosel (su fıtığı), hipospadyas (peygamber sünnetli), inmemiş testislerin yanı sıra vezikoüreteral reflü (VUR), üreteropelvik (UP) darlık, tümörler (Wilms', nöroblastom, teratom, over, testis, böbrek, karaciğer), gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, barsak, invajinasyon) ameliyatları, cerrahi göğüs hastalıkları, özofagus atrezisi, anal atrezi, barsak atrezileri de dahil olmak üzere birçok doğumsal (konjenital) ve edinsel hastalıklara sahip 0-18 yaş arası bebek ve çocuklara açık ve laparoskopik cerrahi hizmetleri sunmaktadır.

 

Kliniğimiz deneyimli 3 çocuk cerrahının yanı sıra 5 hemşire ve 3 yardımcı personelle her yıl ortalama 9,000 hastaya poliklinik ve 1.500 hastaya ameliyat hizmeti vermektedir. Teşhis ve tedavide en güncel uygulamaları yaparken deneysel ve klinik araştırmalar da yürütüyoruz.

Çocuklar iyi şeylere layıktır.​